Në magjistralen Gjakovë-Pejë, në fshatin Skivjan është pika e karburantit Molika Gas, gjithashtu për klientet kjo pikë ofronë edhe auto larje.