Pompa e parë nga kompania Molika ishte kjo në Raushiq, dhe për shumë vite kjo pomp ka shërby klientet e saj 24 orë në ditë.
Pompa gjendet ne magjistralen Pejë-Deçan, në fshatin Raushiq.