Në hyrje të Pejës, afër rrethit gjendet pompa e benzines Molika Gas, aty mund të shërbeheni me të gjitha llojet e derivatëve.