Në fshatin Mulliq i cili gjendet 3-5KM larg Junikut, është pika e karburantit Molika Gas e cila e mbulon tër Reken e Keqe.