Në hyrje të Junikut, gjendet pompa e benzines Molika Gas. Klientet tanë mund të furnizohen 24 orë me derivatet që i ofrojmë.