Molika Company, ka filluar punën në vitin 1987 si zdruktari dhe më pas është zgjeruar, ku edhe është regjistruar si firm private në ministri pas 1 viti.

Me kalimin e kohës dhe me sukses të vazhdueshem, Molika Company zgjerohet me fabrik për prodhimin e dyerve dhe dritareve të plastikes. Sot kompania mbulon tregun vendor si dhe një pjesë të madhe të objekteve në Prishtinë.

Për më shumë mund të kontaktohet me përgjegjësin e fabrikes, Naim Ademaj: 044/165-136

Gjithashtu Molika Company, po punon vazhdueshem për përgatitjen e kompleksit banesor në Pejë. Ky objekt do të jetë nga më modernet dhe i kohës. Objekti gjendet tek rrethi Dulija, dhe shitjet kanë filluar.

Vetura juaj ka nevojë qdo vit për kontrollim teknik, dhe Molika Company e posedon këtë. E licensuar në bazë të rregullave të shtetit tek ne mund të kryhen të gjitha shërbimet për kontrollimin teknik të vetures tuaj.

Restaurant familjar me një menu të begatshme me ushqime, pije dhe ëmbëlsira të ndryshme dhe të freskëta në qdo kohë. Restauranti gjendet tek pompa e benzines Molika Gas afër rrethit në hyrje të Pejës.

Rreth objektit banesor, kontrollimit teknik si dhe restaurantit mund të kontaktoni me Met Ademaj: 044/502-224


Molika Company, disponon edhe 6 pika karburanti në Pejë, Raushiq, Junik, Mulliq, Skivjan si dhe në Dardani (ish Piskot në Gjakovë). Molika Company ofronë derivate me shumic dhe pakic të të gjitha llojeve në tër Kosovën.

Për mu shumë mund të kontaktoni me përgjegjësin, Agim Ademaj: 044/125-125

Misioni:
Qëllimi i kompanisë është që me shërbimet e veta ta mbulojë tregun vendor dhe atë të rajonit. Molika Company tani e ushtron punën e saj në tër Kosovën.
Molika Company është një kompani e klasit të lartë e cila me punën e saj ka arritur që sot të jetë lider në shërbimet që i ofronë.

Vizioni:
Për të siguruar më të mirën e shërbimeve që i ofronë në bazë të standardeve më të larta, vlerave dhe kujdesit të klientit, të gjithë këto faktorë janë të lidhur si zinxhir në besimin tonë.